DAG staat voor ‘Dienst Aan de Gemeenschap’.

Sedert 1966 geeft Fifty-One International structuur aan onze wil en onze inzet om minderbedeelden en hulpbehoevenden te helpen. Om daadwerkelijk financieel bij te dragen aan het lenigen van sociale noden, organiseren we verschillende activiteiten en verkopen we onze heerlijke tripel, ULLEWUPPER.  Aldus werd in het recente verleden als volgt ‘Dienst Aan de Gemeenschap’ bewezen :

  • In het werkjaar 2018-2019 werd door Fifty One Club Tielt 12’500.00 EUR geschonken (Persbericht) :

– 8.000 euro aan De Doorgang (Sint-Vincentiusvereniging Tielt)

en telkens 1.500 euro aan :

– het sociaal fonds Mikado (Dentergem) ;

Licht en Liefde (Varsenare) ;

  • In het werkjaar 2021-2022 wordt opnieuw 12’500.00 EUR door Fifty One Club Tielt weggeschonken.  De projecten die daarin zullen deelnemen, zijn evenwel vooralsnog (05/11/2021)  onbekend.  Daarover dus later meer.